Условия за ползване


ВАЖНО ПРОЧЕТИ !!!

Поради спецификата на сайта IZDIRVA.BG, потребителите са длъжни да приемат определени условия на ползване. Вие трябва да се запознаете и да ги приемете. Ако по някаква причина не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате настоящия сайт. Ползването на IZDIRVA.BG ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Описание на Услугата:

IZDIRVA.BG е услуга, позволяваща на потребителите да публикуват и търсят информация относно откраднати моторни превозни средства, издирвани лица свързани с престъпления, изгубени или намерени домашни любимци, безследно изчезнали лица, откраднати или намерени вещи, информация относно инциденти, както и лица извършили измама. Потребителите, които публикуват в сайта са длъжни да обявят определено възнаграждение срещу предоставена информация.

Поведение в IZDIRVA.BG:

Вие се задължавате да не:

(а) публикувате невярна или подвеждаща информация, в частност несъответстващи снимки и чужди телефони.

(б) изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали.

Информация в IZDIRVA.BG:

Потребителите на IZDIRVA.BG въвеждат информация, която е видима за други потребители:

(а) Вие поемате пълна отговорност за информацията публикувана от Вас в IZDIRVA.BG

(б) Вие осъзнавате, че отговорността за информацията публикувана от други потребители в IZDIRVA.BG е изцяло тяхна

(в) Вие осъзнавате, че за съжаление IZDIRVA.BG не може да гарантира напълно самоличността на потребителите

Използване на cookies и log файлове:

Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.

Общи Условия:

IZDIRVA.BG не поема отговорност:

(а) за това, че услугите не отговарят на вашите изисквания и/или очаквания

(б) за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието

(в) че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми

(г) за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта